Jayashankar Bhoopalpally

DISTRICT NAME OFFICE MANDAL NAME OFFICE ADDRESS
JAYASHANKAR BHOOPALPALLY RTA JAYASHANKAR BHOOPALPALLY MULUG GHANPUR RTA JAYASHANKAR BHOOPALPALLY, NEAR SUNITHA FILLING STATION,
CHELPUR, BHUPALAPALLY,
JAYASHANKAR BHUPALAPALLY District - 506 169
MAHAMUTHARAM
TEKUMATLA
PALIMELA
KANNAIGUDEM
REGONDA
MOGULLAPALLY
CHITYAL
BHOOPALPALLY
MULUG
VENKATAPUR
GOVINDARAOPET
TADVAI
ETURNAGARAM
MANGAPET
WAZEDU
VENKATAPURAM
KATARAM
MAHADEVPUR
MALHARRAO